Meny

Äldre svenska romaner

En samling med fler än 50 äldre svenska romaner av 14 olika författare

Språkbanken har genom samarbete med Textalk AB, Mölndal erhållit ett antal optiskt inlästa äldre svenska romaner. Texterna är stavningskontrollerade med hjälp av ett vid Språkbanken utvecklat system och därefter manuellt korrigerade av Textalk AB.

Korpusen består av följande verk:

Almqvist, Carl Jonas Love:

 • almq_detg: Det går an
 • almq_tref: Tre fruar i Småland
 • almq_gabr: Gabrièle Mimanso
 • almq_kape: Kapellet

Andersson, Dan:

 • ande_detk: Det kallas vidskepelse
 • ande_deth: De tre hemlösa
 • ande_kola: Kolarhistorier

Benedictsson, Victoria:

 • bene_denb: Den bergtagna
 • bene_frum: Fru Marianne
 • bene_fskå: Från Skåne
 • bene_peng: Pengar

Bergman, Hjalmar:

 • berg_chef: Chefen fru Ingeborg
 • berg_clow: Clownen Jack
 • berg_endm: En döds memoarer
 • berg_fovh: Farmor och vår Herre
 • berg_fgph: Fru Gunhild på Hviskingeholm
 • berg_hans: Hans nåds testamente
 • berg_hvha: Herr von Hancken
 • berg_mark: Markurells i Wadköping
 • berg_misu: Mor i Sutre

Boye, Karin:

 • boye_kall: Kallocain

Bremer, Fredrika

 • brem_famh: Familjen H***

Carlén, Emile:

 • carl_rpti: Rosen på Tistelön

von Heidenstam, Verner:

 • heid_folk: Folke Filbyter
 • heid_bjal: Bjälboarvet
 • heid_karo: Karolinerna

Koch, Martin:

 • koch_arbe: Arbetare
 • koch_elle: Ellen
 • koch_gud1: Guds vackra värld 1
 • koch_gud2: Guds vackra värld 2

von Krusenstjerna, Agnes:

 • krus_avsa: Av samma blod
 • krus_dbru: Den blå gardinen
 • krus_kvin: Kvinnogatan
 • krus_hösk: Höstens skuggor
 • krus_povj: Porten vid Johannes
 • krus_tonl: Tonys läroår
 • krus_tons: Tonys sista läroår

Lagerlöf, Selma:

 • lage_ansv: Anna Svärd
 • lage_chlö: Charlotte Löwensköld
 • lage_gost: Gösta Berlings saga
 • lage_ingm: Ingmars-sönerna
 • lage_jer1: Jerusalem 1
 • lage_jer2: Jerusalem 2
 • lage_julb: Julberättelser
 • lage_kejs: Kejsaren av Portugallien
 • lage_nils: Nils Holgerssons underbara resa

Nordström, Ludvig:

 • nord_plan: Planeten Markattan
 • nord_tola: Tomas Lack och hans familj

Rydberg, Viktor:

 • rydb_sing: Singoalla
 • rydb_vape: Vapensmeden

Söderberg, Hjalmar:

 • sode_dale: Den allvarsamma leken
 • sode_dokt: Doktor Glas
 • sode_forv: Förvillelser
 • sode_hjor: Hjärtats oro
 • sode_sbaf: Sista boken / Aforismer
 • sode_mbun: Martin Bircks ungdom