Meny

Af-Soomaali 2001

Sammanfattning

Resurstypkorpus
Språksomaliska
Antal token130,180
Antal meningar14,656