Hoppa till huvudinnehåll

August Strindbergs brev

Del av August Strindbergs samlade verk

August Strindbergs brev sammanställdes av Kerstin Dahlbäck. De omfattar samtliga tryckta och otryckta brev som var tillgängliga 1 augusti 1991. Materialet är att betrakta som ett arbetsmaterial, då det ännu inte är tillfredsställande kontrollerat (korrekturfel kan inte uteslutas, de brev som kodats in direkt från handskrivet manuskript kan rymma feltolkningar och bör korrigeras, felaktigheter hos Eklund har visserligen rättats men en systematisk genomgång har inte företagits). Vidare har breven från de sista åren preliminära beteckningar och skall omnumreras i överensstämmelse med delarna XVII-XX i utgåvan av Augusts Strindbergs brev.

Förbehåll

På grund av att denna korpussamling är bristfällig på olika sätt, rekommenderas hellre Litteraturbanken för den som vill genomföra korpusstudier på Strindbergs verk. I Korp kan avgränsningen göras som ”författare är Strindberg, August” under ”utökad sökning”.

Referenser

Fil Storlek Modifierad Licens
strindbergbrev.xml.bz2
this file contains a scrambled version of the corpus Information (XML)
20.39 MB 2017-04-26 CC BY 4.0
attribution
stats_STRINDBERGBREV.txt
Ordstatistik: Information (CSV)
5.54 MB 2017-04-30 CC BY 4.0
attribution

Typ

  • Korpus

Språk

svenska

Storlek

Meningar: 138 623
Token: 1 507 958

Kontakt

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se