Meny

Svenska tidningar 1818-1870

Ett urval av svenska tidningar tryckta mellan 1818 och 1870 från samlingarna på Kungliga biblioteket (KB). För OCR analys.

Svenska tidningar 1818–1870 innehåller ett urval av digitaliserade versioner av svenska tidningar från 1818 till 1870. Det är en del av den så kallad Kubhist-korpus som digitaliserades av Kungliga biblioteket (KB). Denna delmängd innehåller ett urval av tidningar från 1818-1870. Mer specifikt, en slumpmässigt vald tidning från varje år och två sidor -- andra och fjärde -- från varje tidning.

Materialet bearbetades automatiskt med hjälp av avancerad dokumentlayoutanalys där varje segment i den digitaliserade sidan inramades och numrerades. Vidare har varje segment bearbetades med Abbyy FineReader version 11 och slutligen transkriberades manuellt av ett transkriptionsföretag som är specialiserat på så kallad double-keying.

Materialet producerades inom projektet Utvärdering och förfining av en förbättrad OCR-process för massdigitalisering som finansieras av RJ (dnr IN18-0940: 1) för perioden 2019-2020.

Sammanfattning

ResurstypKorpus
SpråkSvenska
Antal token186,013