Hoppa till huvudinnehåll

Svenska partiprogram och valmanifest

De svenska partiernas partiprogram och valmanifest 1887–2022

Datan till den här korpusen är hämtad från Svensk nationell datatjänst.

Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: https://snd.gu.se/vivill. Här går också att söka i dokumenten.

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet "Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar" som genomfördes vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (SSD) 2000-2002. Projektet syftade till att sammanställa de partiprogram och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen finns i .pdf och .txt format. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sedan kompletterats och urvalet har breddats till att exempelvis omfatta dokument för Europaparlamentet samt för partier utanför riksdagen. Fortfarande saknas ett okänt antal dokument som skulle kunna ingå i samlingen.

Referenser

  • Göteborgs universitet, Svensk nationell datatjänst. (2022). Svenska partiprogram och valmanifest (Version 2) [Dataset]. Tillgänglig via: https://doi.org/10.5878/8az5-zd46
Fil Storlek Modifierad Licens
vivill.xml.bz2
corpus Information (XML)
155.31 MB 2024-03-26 CC BY 4.0
attribution
stats_vivill.csv
Ordstatistik: Information (CSV)
6.01 MB 2024-03-28 CC BY 4.0
attribution

Typ

  • Korpus

Språk

svenska

Storlek

Meningar: 125 057
Token: 2 099 602

Kontakt

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se