Meny

Wasabladet 1866–1896

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Sammanfattning

Resurstyp korpus
Språk svenska
Antal token 69,695
Antal meningar 4,496