Hoppa till huvudinnehåll

”Mormor Karl” ska göra personuppgifter anonyma

18 november 2022
Texter som används som forskningsdata får inte innehålla personuppgifter som kan avslöja riktiga personer, något som i dag ofta hindrar forskare från att fritt använda textmaterialet. Forskningsmiljön ”Mormor Karl är 27 år” har getts nästan 18 miljoner kronor i bidrag från Vetenskapsrådet för att utveckla språkteknologiska algoritmer som automatiskt byter personuppgifter till en pseudonym i texter.

- I dag finns det risk att personer som nämns i ord i olika textmassor går att identifiera. Det kan vara med namn eller yrke, men också annan känslig information som politiska åsikter, berättar Elena Volodina, forskare vid Språkbanken Text vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi.  

Elena Volodina är huvudsökande till Vetenskapsrådet för forskningsmiljön Mormor Karl är 27 år: automatisk pseudonymisering av forskningsdata som i november getts 17,6 miljoner kronor i bidrag. Under de sex kommande åren ska gruppen systematiskt studera pseudonymer i större textmassor. Målet är att skapa språkteknologiska algoritmer som kan upptäcka personuppgifter och känslig information i stora textmassor och automatiskt ersätta orden med lämpliga pseudonymer. På så sätt kan personuppgifter skyddas och alla texter användas i olika slags forskning. 

Läs hela nyheten om projektet här >>

Läs mer om projektet här >>