Hoppa till huvudinnehåll

Möt Dana Dannélls, Språkbanken Texts nya biträdande föreståndare

29 januari 2024
När Språkbanken Text når ut till en bredare målgrupp ökar också antalet samarbetsmöjligheter och förfrågningar. För att hinna med den ökade arbetsmängden har organisationen nu tillsatt en biträdande föreståndare. Uppdraget har gått till Dana Dannélls, forskare och docent på Språkbanken Text.
Dana Dannells

– Mitt nya uppdrag kommer ur att vi blivit mer framgångsrika, att fler vill samarbeta med oss, och att fler förstår vikten av en språkteknologisk infrastruktur där man kan bedriva sin forskning på språkliga data via en mångsidig e-infrastruktur, säger Dana Dannélls.

Som datalingvist har hon ett stort intresse för att få människor utanför den språkteknologiska sfären att intressera sig för språkteknologiska tillämpningar.

– Under mina tio år på Språkbanken Text har jag fått förmånen att få arbeta med diverse forsknings- och forskningsinfrastrukturprojekt både som forskare och forskningsprojektkoordinator. 

– Genom att jag själv har arbetat med verktyg som riktar sig mot fler forskningsområden än språkteknologi, som till exempel verktyg för OCR (optisk teckentolkning), har jag fått en djupare insikt i hur vi kan relatera olika forskningsfrågor till vårt arbete med infrastrukturen.

Som biträdande föreståndare ingår hon nu i bland annat Språkbanken Texts operativa grupp och i ledningsgruppen för Nationella språkbanken.

– Syftet med att ingå i dessa grupper är att få en bättre kännedom av verksamheten och det övergripande ledningsarbetet, inte minst för att hjälpa till med den överlappande planeringen. Jag har också fått ett specifikt ledningsansvarsområde som Språkbanken Texts nodkoordinator inom HUMINFRA.

– Det är bra att vi är flera som funderar över vad vi ska lägga fokus på nu och dessutom har enskilda fokusområden för att kunna fortsätta driva forskningsinfrastrukturarbetet framåt på bästa sätt. Med avseende på både medarbetare och dem som vi får kontakt med utanför organisationen, såsom forskare, studenter och samhället i stort.

Staffan Melin (text och foto)