Hoppa till huvudinnehåll

Jubileumsarkivet: En ny datasamling om Göteborgsutställningen

Inlagt av Dana Dannélls 2023-06-02

I helgen drog Göteborgs 400-årsjubileum igång. Vi tar härmed tillfället i akt och gratulerar Göteborg genom att gå ett hundra år tillbaka i tiden för att lära oss mer om staden och tiden då 300-årsjubileum firades med en storslagen Jubileumsutställning.

Jubileumsutställningen hade sin invigning den 23 maj 1923 och varade över fem månader. Den var den största utställningen i Europa efter världskriget och var därför ett frekvent inslag i dåtidens svenska dagstidningar under utställningens gång. Dagstidningarna arkiverades på Göteborgs universitetsbibliotek i hundra år, men har nyligen digitaliserades och gjordes fritt tillgängliga inom ramen för pilotprojektet Jubileumsarkivet. Dagstidningarna utgör en unik samling som kan nås via två användarvänliga sökverktyg: Korp och Strix. Sammanlagt finns det 362 dagstidningar, med över 1.2 miljoner ord att söka i. Med utgångspunkt i dessa tidningar kan verktygen användas för informationssökning, det vill säga, för att ta reda på mer information om händelserna runt om i Göteborg, händelseförloppen, och de politiska kampanjerna och budskap som fördes fram för att väcka intresset för Jubileumsutställningen.

I Korp gjorde vi en sökning på hela materialet och sammanställde resultaten på attityd för att undersöka i vilken utsträckning orden i samlingen hade en negativ, positiv eller neutral konnotation. Resultatet visas i nedanstående diagram.

Diagram

 

Vi ser att i större utsträckning var attityden i alla tidningarna neutral och att antalet ord med positiv konnotation är högre än de negativa konnotationerna. Vid 3 fall, som diagrammet visar, mellan november och december månaderna, dominerade de orden med negativ konnotation. När vi tittar närmare i tidningsartiklarna som publicerades i november och december upptäcker vi att den negativa tonen beror på att människorna och glädjen som präglade staden försvann, byggnaderna började rivas och det gråa vädret kom fram. Några exempel ur tidningen Göteborgstidningen från 1923-11-25:

"Människorna voro borta, och ingen tänkte längre på att skydda prakten mot förgängelsen."

"Stormen och regnet fingo ostört härja, och den forna glansen började alltmer blekna."

"De glada färgerna föllo bort, och det visade sig, att under prunkande guld- och silverytor dolde sig intet, annat än trä, -hö och strå."

"Människorna hjälpa nu som bäst vädrets makter med förstörelseverket ."

"Ur skattkamrarna ha de dyrbara föremålen förts bort, det ena efter det andra."

Vi tittar även närmare på de positiva minnesintryck som präglade staden bara någon månad innan besvikelsen tog över. Några exempel tagna från tidningen Ord och bild som publicerades 1923-10-15 är:

"Den är nu kantad av en färgskiftande krans av höga perenna växter och med vita och röda näckrosor, dekorerande vattenytan."

"Man finner sig återflyttad till gamla Hellas, och denna känsla stärkes än mer, när man vänder sig mot söder och ser mot en vit husfasad, omramad av grönskande träd och vid foten kantad av gröna häckar."

"Och man har som sagt från början förstått att göra det till en verklig utställning , ett tillfälligt hemvist åt allt vad svensk, främst västsvensk historia, industri och konst haft och har att bjuda på ."

"Därvid hade en verkligt genialisk uppfinningsrikedom gjort sig gällande, och man beundrade, huru alla naturens detaljer av träd och blommor, stenhällar och vatten hade tillvaratagits för att skapa de mest effektiva skönhetsvärden ."

Med det sagt, vill vi gratulera den 400-åriga staden. Grattis Göteborg, må du leva i många hundra år till.

Mer om analysen av Jubileumsarkivet hittar ni i vår poster nedan.

Affisch

 

Projektet finansierades av Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond och är ett samarbete mellan Språkbaken Text, Göteborgs Universitets bibliotek, Riksarkivet i Göteborg och Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet. Projektet möjliggjordes delvis genom finansiering från HUMINFRA (Vetenskapsrådet, 2021-00176).