Skip to main content

Hur kan jag få tillgång till icke-meningsomkastade versioner av Språkbankens korpusar?

En stor del av våra korpusar är meningsomkastade, och dessa kan vi av rättighetsskäl tyvärr inte göra tillgängliga i versioner där meningarna kommer i rätt följd. Men det finns också flera korpusar som inte är meningsomkastade (många av dem historiska men också flera moderna). Det gäller till exempel följande: