Hoppa till huvudinnehåll

Kubhist 2

Diakronisk samling av historisk tidsskriftstext på svenska från perioden 1645–1926. Kubhist 2 är en uppdaterad version av Kubhist med förbättrad OCR och mer material.

Korpussamlingen Kubhist är ett resultat av projektet Digidaily som var ett utvecklingsprojekt där Riksarkivet tillsammans med Kungliga biblioteket och Mittuniversitetet utvecklade rationella metoder och processer för massdigitalisering och texttolkning av dagstidningar. Projektet löpte mellan 2010 och 2014.

Du kan läsa mer om samlingen på Språkbanksbloggen: The Kubhist corpus of Swedish newspapers.

Samlingen är uppdelad efter tidning och årtionde.

Delresurser

Typ

  • Korpus
  • Samling

Språk

svenska

Storlek

Resurser: 328

Kontakt

Språkbanken Text
sb-info@svenska.gu.se