Menu

Åbo Underrättelser 2012

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i FinlandÅbo Underrättelser (www.abounderrattelser.fi) är en regional svenskspråkig dagstidning i Åbotrakten. Tidningen grundades 1824 och utkommer fem dagar i veckan.