Skip to main content

Åbo Underrättelser 2012

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday


Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Åbo Underrättelser (www.abounderrattelser.fi) är en regional svenskspråkig dagstidning i Åbotrakten. Tidningen grundades 1824 och utkommer fem dagar i veckan.

File Storlek Modified Licence
stats_ABOUNDERRATTELSER2012.txt
token frequencies (CSV)
5.66 MB 2017-06-18 CC BY 4.0
attribution

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Tokens

1,176,307

Sentences

78,306

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se