Skip to main content

Finland Swedish: Åbo Underrättelser 2012

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Åbo Underrättelser är en regional svenskspråkig dagstidning i Åbotrakten. Tidningen grundades 1824 och utkommer fem dagar i veckan.

File Size Modified Licence
stats_ABOUNDERRATTELSER2012.txt
token frequencies (CSV)
5.66 MB 2017-06-18 CC BY 4.0
attribution

Collection

Finland Swedish

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Size

Sentences: 78,306
Tokens: 1,176,307

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se