Meny

Åbo Underrättelser 2012

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Åbo Underrättelser (www.abounderrattelser.fi) är en regional svenskspråkig dagstidning i Åbotrakten. Tidningen grundades 1824 och utkommer fem dagar i veckan.

Sammanfattning

ResurstypKorpus
SpråkSvenska
Antal token1,176,307
Meningar78,306