Skip to main content

Finland Swedish: Astra Nova 2008–2010

Citation

Språkbanken Text. (2017-06-18). Finland Swedish: Astra Nova 2008–2010 [Data set]. Språkbanken Text. https://doi.org/10.23695/5fbb-sb20
Additional ways to cite the dataset.
Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Astra Nova är en tidskrift med feministisk prägel. Innehåller samtliga nummer av Astra Nova från perioden 2008–2010 med artiklar av finlandssvenska skribenter. Artiklar av utländska skribenter ingår inte i materialet, utan är bortplockade.

Tidskriften Astra Nova (www.astra.fi) började utkomma år 1919, men hette då Astra och fungerade som språkrör för Svenska kvinnoförbundet i Finland. År 1992 beslöt Svenska kvinnoförbundet att lägga ner Astra och då grundades en fri utgivarförening som fortsatte ge ut tidskriften under namnet Astra Nova. År 2012 återtog tidskriften namnet Astra. Tidskriften är en feministisk tidskrift och utkommer med fyra nummer per år.

File Size Modified Licence
stats_ASTRANOVA.txt
Word statistics: Information (CSV)
1.78 MB 2017-06-18 CC BY 4.0
attribution

Collection

Finland Swedish

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Size

Sentences: 11,514
Tokens: 203,317

Updated

2017-06-18

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se