Skip to main content

Astra Nova 2008-2010

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday


Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Tidskriften Astra Nova (www.astra.fi) började utkomma år 1919, men hette då Astra och fungerade som språkrör för Svenska kvinnoförbundet i Finland. År 1992 beslöt Svenska kvinnoförbundet att lägga ner Astra och då grundades en fri utgivarförening som fortsatte ge ut tidskriften under namnet Astra Nova. År 2012 återtog tidskriften namnet Astra. Tidskriften är en feministisk tidskrift och utkommer med fyra nummer per år.

File Storlek Modified Licence
stats_ASTRANOVA.txt
token frequencies (CSV)
1.78 MB 2017-06-18 CC BY 4.0
attribution

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Tokens

203,317

Sentences

11,514

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se