Hoppa till huvudinnehåll

Finlandssvenska: Astra Nova 2008–2010

Datacitering

Språkbanken Text. (2017-06-18). Finlandssvenska: Astra Nova 2008–2010 [Data set]. Språkbanken Text. https://doi.org/10.23695/5fbb-sb20
Ytterligare sätt att citera datamängden.
Samtliga nummer av Astra Nova från perioden 2008–2010 med artiklar av finlandssvenska skribenter

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Astra Nova är en tidskrift med feministisk prägel. Innehåller samtliga nummer av Astra Nova från perioden 2008–2010 med artiklar av finlandssvenska skribenter. Artiklar av utländska skribenter ingår inte i materialet, utan är bortplockade.

Tidskriften Astra Nova (www.astra.fi) började utkomma år 1919, men hette då Astra och fungerade som språkrör för Svenska kvinnoförbundet i Finland. År 1992 beslöt Svenska kvinnoförbundet att lägga ner Astra och då grundades en fri utgivarförening som fortsatte ge ut tidskriften under namnet Astra Nova. År 2012 återtog tidskriften namnet Astra. Tidskriften är en feministisk tidskrift och utkommer med fyra nummer per år.

Fil Storlek Modifierad Licens
stats_ASTRANOVA.txt
Ordstatistik: Information (CSV)
1.78 MB 2017-06-18 CC BY 4.0
attribution

Del av samling

Finlandssvenska

Typ

  • Korpus

Språk

svenska

Storlek

Meningar: 11 514
Token: 203 317

Updaterad

2017-06-18

Kontakt

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se