Menu

Borgåbladet 2012–2013

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i FinlandBorgåbladet (www.bbl.fi) är en regional svenskspråkig dagstidning i Borgå med omnejd. Tidningen grundades 1860 och utkommer fem dagar i veckan.