Meny

Borgåbladet 2012–2013

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Borgåbladet (www.bbl.fi) är en regional svenskspråkig dagstidning i Borgå med omnejd. Tidningen grundades 1860 och utkommer fem dagar i veckan.

Sammanfattning

ResurstypKorpus
SpråkSvenska
Antal token1,128,990
Meningar86,715