Menu

Bullen 2010–2012

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday
This page has not been translated into English. The content is shown in Swedish.

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Bullen (http://www.karen.abo.fi/index.php?u[2]=0&u[3]=70) var Åbo Akademis Studentkårs informationsbulletin och innehöll information som var till nytta för studentkårens medlemmar. Tidskriften slutade publiceras år 2012.

Summary

Resource typeCorpus
LanguageSwedish
Tokens178,251
Sentences13,544