Menu

Bullen 2010–2012

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i FinlandBullen (http://www.karen.abo.fi/index.php?u[2]=0&u[3]=70) var Åbo Akademis Studentkårs informationsbulletin och innehöll information som var till nytta för studentkårens medlemmar. Tidskriften slutade publiceras år 2012.