Meny

Bullen 2010–2012

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Bullen (http://www.karen.abo.fi/index.php?u[2]=0&u[3]=70) var Åbo Akademis Studentkårs informationsbulletin och innehöll information som var till nytta för studentkårens medlemmar. Tidskriften slutade publiceras år 2012.

Sammanfattning

ResurstypKorpus
SpråkSvenska
Antal token178,251
Meningar13,544