Skip to main content

Fanbäraren 2011–2012

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday


Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Fanbäraren (www.nylandsbrigadsgille.fi/sidor/?page_id=813) är en tidskrift som utges gemensamt av Nylands brigad och Nylands Brigads Gille. Tidskriftens syfte är att öka kännedomen om utbildningen vid Nylands Brigad och öka sammanhållningen mellan Gillets medlemmar. Tidskriften utkommer fyra gånger per år.

File Storlek Modified Licence
stats_FANBARAREN.txt
token frequencies (CSV)
1.07 MB 2017-06-18 CC BY 4.0
attribution

Part of collection

Finland Swedish

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Storlek

Tokens: 108,156
Sentences: 6,015

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se