Skip to main content

Finland Swedish: Fanbäraren 2011–2012

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Fanbäraren är en tidskrift som utges gemensamt av Nylands brigad och Nylands Brigads Gille. Tidskriftens syfte är att öka kännedomen om utbildningen vid Nylands Brigad och öka sammanhållningen mellan Gillets medlemmar. Tidskriften utkommer fyra gånger per år.

File Size Modified Licence
stats_FANBARAREN.txt
Word statistics: Information (CSV)
1.07 MB 2017-06-18 CC BY 4.0
attribution

Collection

Finland Swedish

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Size

Sentences: 6,015
Tokens: 108,156

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se