Hoppa till huvudinnehåll

Fanbäraren 2011–2012

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går


Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Fanbäraren (www.nylandsbrigadsgille.fi/sidor/?page_id=813) är en tidskrift som utges gemensamt av Nylands brigad och Nylands Brigads Gille. Tidskriftens syfte är att öka kännedomen om utbildningen vid Nylands Brigad och öka sammanhållningen mellan Gillets medlemmar. Tidskriften utkommer fyra gånger per år.

Fil Storlek Modifierad Licens
stats_FANBARAREN.txt
token frequencies (CSV)
1.07 MB 2017-06-18 CC BY 4.0
attribution

Typ

  • Korpus

Språk

svenska

Token

108 156

Meningar

6 015

Kontakt

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se