Skip to main content

Finland Swedish: Finsk tidskrift 2011–2012

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Finsk Tidskrift är en tidskrift som strävar efter ingående reflektion inom ett brett område och vill ge djupare historisk, politisk och kulturell förståelse av den aktuella samtidsdebatten. Finsk Tidskrift är Nordens äldsta tidskrift, grundad 1875. Tidskriften utkommer med 18 nummer per år.

File Size Modified Licence
stats_FINSKTIDSKRIFT.txt
token frequencies (CSV)
1.61 MB 2017-06-18 CC BY 4.0
attribution

Collection

Finland Swedish

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Size

Sentences: 7,392
Tokens: 160,549

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se