Skip to main content

Finsk tidskrift 2011–2012

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday


Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Finsk Tidskrift (http://www.abo.fi/public/finsktidskrift) är en tidskrift som strävar efter ingående reflektion inom ett brett område och vill ge djupare historisk, politisk och kulturell förståelse av den aktuella samtidsdebatten. Finsk Tidskrift är Nordens äldsta tidskrift, grundad 1875. Tidskriften utkommer med 18 nummer per år.

Summary

Resource type Corpus
Language
Swedish
Tokens 160,549
Sentences 7,392

Contact

Språkbanken (sb-info@svenska.gu.se)