Hoppa till huvudinnehåll

Finsk tidskrift 2011–2012

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går


Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Finsk Tidskrift (http://www.abo.fi/public/finsktidskrift) är en tidskrift som strävar efter ingående reflektion inom ett brett område och vill ge djupare historisk, politisk och kulturell förståelse av den aktuella samtidsdebatten. Finsk Tidskrift är Nordens äldsta tidskrift, grundad 1875. Tidskriften utkommer med 18 nummer per år.

Sammanfattning

Resurstyp Corpus
Språk
svenska
Token 160 549
Meningar 7 392

Kontakt

Språkbanken (sb-info@svenska.gu.se)