Skip to main content

Old Finland Swedish: Fredrikshamns Tidning 1888–1908

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland – i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

File Size Modified Licence
stats_FREDRIKSHAMNSTIDNING.txt
token frequencies (CSV)
392.92 KB 2017-06-18 CC BY 4.0
attribution

Collection

Old Finland Swedish

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Size

Tokens: 20,484
Sentences: 1,279

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se