Meny

Fredrikshamns Tidning 1888–1908

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Sammanfattning

ResurstypKorpus
SpråkSvenska
Antal token20,484
Meningar1,279