Menu

JFT

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland.JFT (http://jff.fi/index.asp?page=5) publiceras av Juridiska Föreningen i Finland r.f. Tidskriften är Nordens äldsta utkommande rättsvetenskapliga tidskrift, grundad 1865. JFT utkommer med sex nummer per år.