Meny

JFT

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

JFT (http://jff.fi/index.asp?page=5) publiceras av Juridiska Föreningen i Finland r.f. Tidskriften är Nordens äldsta utkommande rättsvetenskapliga tidskrift, grundad 1865. JFT utkommer med sex nummer per år.

Sammanfattning

ResurstypKorpus
SpråkFinlandssvenska
Antal token1,946,385
Meningar98,581