Menu

Källan 2008-2010

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday
This page has not been translated into English. The content is shown in Swedish.

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Källan (www.sls.fi/kallan) är Svenska litteratursällskapet i Finlands medlems- och informationstidskrift. Tidskriften utkommer med två nummer per år och varje nummer har ett givet tema.

Summary

Resource typeCorpus
LanguageFinland Swedish
Tokens188,658
Sentences11,017