Meny

Källan 2008-2010

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Källan (www.sls.fi/kallan) är Svenska litteratursällskapet i Finlands medlems- och informationstidskrift. Tidskriften utkommer med två nummer per år och varje nummer har ett givet tema.

Sammanfattning

ResurstypKorpus
SpråkFinlandssvenska
Antal token188,658
Meningar11,017