Skip to main content

Kubhist

Diachronic collection of Swedish historical newspaper texts from the period of 1749–1926
Korpussamlingen Kubhist är ett resultat av projektet Digidaily som var ett utvecklingsprojekt där Riksarkivet tillsammans med Kungliga biblioteket och Mittuniversitetet utvecklade rationella metoder och processer för massdigitalisering och texttolkning av dagstidningar. Projektet löpte mellan 2010 och 2014.

Delresurser

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Resources

78

Contact

Språkbanken Text
sb-info@svenska.gu.se