Hoppa till huvudinnehåll

Kubhist

Diakronisk samling av historisk tidsskriftstext på svenska från perioden 1749–1926

Korpussamlingen Kubhist är ett resultat av projektet Digidaily som var ett utvecklingsprojekt där Riksarkivet tillsammans med Kungliga biblioteket och Mittuniversitetet utvecklade rationella metoder och processer för massdigitalisering och texttolkning av dagstidningar. Projektet löpte mellan 2010 och 2014.

Samlingen är uppdelad efter tidning och årtionde.

På grund av brist på utrymme på våra servrar går det just nu inte att ladda ner XML-filerna med meningsmängder till korpusarna i Kubhist-samlingen. Vänligen kontakta sb-info@svenska.gu.se om du behöver få tillgång till meningsmängderna.

Delresurser

Typ

  • Korpus
  • Samling

Språk

svenska

Storlek

Resurser: 78

Kontakt

Språkbanken Text
sb-info@svenska.gu.se