Skip to main content

Svenskbygden 2010-2011

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday


Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Svenskbygden (www.sfv.fi/publikationer/svenskbygden/) är Svenska Folkskolans Vänners medlemstidning. Tidskriften innehåller artiklar som berör allt från utbildning och aktuella samhällsfrågor till kultur och litteratur. Tidskriften grundades 1922 och utkommer med fem nummer om året.

Summary

Resource type Corpus
Language
Finland Swedish
Tokens 162,993
Sentences 9,732

Contact

Språkbanken (sb-info@svenska.gu.se)