Meny

Svenskbygden 2010-2011

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland.Svenskbygden (www.sfv.fi/publikationer/svenskbygden/) är Svenska Folkskolans Vänners medlemstidning. Tidskriften innehåller artiklar som berör allt från utbildning och aktuella samhällsfrågor till kultur och litteratur. Tidskriften grundades 1922 och utkommer med fem nummer om året.

Sammanfattning

Resurstyp korpus
Språk finlandssvenska
Antal token 162,993
Antal meningar 9,732