Skip to main content

Finland Swedish Youth Literature

Part of the Finland Swedish language bank over Swedish in Finland today and yesterday


Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Samlingen innehåller ungdomslitteratur utgiven av förlagen Fontana Media, Schildts och Söderströms förlag samt av Söderströms förlag. Författarna till verken är finlandssvenska. Observera att samlingen är liten.

Dessa verk ingår i samlingen:

  • Tre dagar, Fontell Mats, 2001
  • Brev till världens ände, Luther Annika, 2005
  • De hemlösas stad, Luther Annika, 2011
  • Bryta mot lagen, Tikkanen Märta, 1992
  • Anaché, Turtschaninoff Maria, 2012
  • Arra, Turtschaninoff Maria, 2009
  • Underfors, Turtschaninoff Maria, 2011
File Size Modified Licence
stats_UNGDOMSLITTERATUR.txt
token frequencies (CSV)
2.02 MB 2017-06-25 CC BY 4.0
attribution

Collection

Finland Swedish

Type

  • Corpus

Language

Swedish

Size

Tokens: 483,702
Sentences: 36,400

Contact

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se