Meny

Finlandssvensk Ungdomslitteratur

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Samlingen innehåller ungdomslitteratur utgiven av förlagen Fontana Media, Schildts och Söderströms förlag samt av Söderströms förlag. Författarna till verken är finlandssvenska. Observera att samlingen är liten.

Dessa verk ingår i samlingen:

  • Tre dagar, Fontell Mats, 2001
  • Brev till världens ände, Luther Annika, 2005
  • De hemlösas stad, Luther Annika, 2011
  • Bryta mot lagen, Tikkanen Märta, 1992
  • Anaché, Turtschaninoff Maria, 2012
  • Arra, Turtschaninoff Maria, 2009
  • Underfors, Turtschaninoff Maria, 2011

Sammanfattning

ResurstypKorpus
SpråkSvenska
Antal token483,702
Meningar36,400