Till startsida

New words in SALDO

2018-08-16 15:40:
fasiken gå_på_en_nit herrans hålla_sig_undan hålla_under_armarna kalsongfylla luffagurka luffasvamp luta_sig_tillbaka räcka5 skrubbsvamp slå_hål slå_i_järn snälla_nån snälla_nån2 spela_i_händerna sticka_sig_undan stopp_och_belägg sätta_på_plats teknikjätte

2018-06-26 12:15:
avrunda3 avrundad3 avrundande5 avrundande6 avrundning3 bandare bita_huvudet_av_skammen blod2 bortom_varje_rimligt_tvivel den_hårda_vägen dom3 dra_en_lans döma3 dömande5 dömande6 e-cigarett ekvilibrist2 ess2 färglös2 färglöshet2

2018-02-09 22:37:
alternativhöger althöger användarkonto bistabil blåljuspersonal blåljussabotage bonka bonka2 bonkad bonkad2 bonkande bonkande2 bonkande3 bonkande4 bresa bresande bresande2 bresare falla_för_åldersstrecket fan_i_mig

Show more

Research

SweFN++
example from SweFN++
The Swedish framenet project

Culturomics

Towards a knowledge-based culturomics

SweCcn
The Swedish constructicon project

Diabase
Language technology for historical resources -- towards a diachronic BLARK

Koala
Korp's linguistic annotations: developing an infrastructure for text-based research with high-quality annotations

More research projects...

Resources

Korp
User manual
Search in the corpus collections

corpora count 462
token (total)15 209 906 031
sentences (total)1 060 368 967

Karp  Karp
User manual
Search in the lexical resources

lexica count33
entries (total)788 535

Lärka
Lär Språket via KorpusAnalys (Learn Language trough Corpus analysis)

Sparv Sparv
Språkbanken's annotation tool

Strix Strix

Språkbanken on GitHub
Follow the development of our projects and download our source code

Statistics
Corpus statistics for all material in Korp

SALDO
Lexical resource for Swedish language technology

Finland Swedish texts

More resources...


Department of Swedish

Department of Swedish

SWE-CLARIN

Common Language Resources and Technology Infrastructure

Centre for Language Technology

SND

Swedish National Data Service