Till startsida

New words in SALDO

2016-11-14 20:10:
följa2 följande3 följande4 följare stissig stissighet yngla_av_sig

2016-10-25 08:11:
brie byxmyndig dos få_råd förvuxen gå_i_taket hota_till_livet i_fil patetisk2 raggarskåra rövskåra rövspringa skrämma_skiten stjärtskåra stjärtspringa ta_sig_råd vårig

2016-10-16 02:38:
betygsättande2 bändslad bändslande2 campande2 clearad clearande2 dedicerad dedicerande2 dekan diagnosticerad diagnosticerande2 doserad doserad2 doserande3 doserande4 dreglande2 då_så esteticerad esteticerande2 fasetterad2

Show more

Research

SweFN++
example from SweFN++
The Swedish framenet project

Culturomics

Towards a knowledge-based culturomics

SweCcn
The Swedish constructicon project

Diabase
Language technology for historical resources -- towards a diachronic BLARK

Koala
Korp's linguistic annotations: developing an infrastructure for text-based research with high-quality annotations

More research projects...

Resources

Korp
User manual
Search in the corpus collections

corpora count 389
token (total)11 272 241 112
sentences (total)737 093 739

Karp  Karp
User manual
Search in the lexical resources

lexica count29
entries (total)733 499

Lärka
Lär Språket via KorpusAnalys (Learn Language trough Corpus analysis)

Sparv Sparv
Språkbanken's annotation tool

Statistics
Corpus statistics for all material in Korp.

SALDO
Lexical resource for Swedish language technology

Finland Swedish texts

More resources...


Department of Swedish

Department of Swedish

SWE-CLARIN

Common Language Resources and Technology Infrastructure

Centre for Language Technology

SND

Swedish National Data Service