Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör Sparv?

Sparv används för automatisk annotering av språkdata. Den annoterade datan som Sparv lämnar hamnar bland annat i vårt ordanalysverktyg Korp där du kan söka i stora textmängder på ord och deras annoteringar för att kunna studera olika språkliga fenomen.

Istället för att använda sig av Korp kan du även ladda hem många av texterna som är annoterade med Sparv, vilket är värdefullt om du till exempel vill göra undersökningar av datan med andra verktyg än Korps gränssnitt.

För att göra de automatiska analyserna använder sig Sparv av olika modeller som antingen är tränade av oss på Språkbanken Text eller av andra.