Hoppa till huvudinnehåll

Språkresurser

Här kan du leta och filtrera bland våra korpusar och lexikon. Du kan klicka på en rad för att få fram nedladdningsbara filer. Genom att klicka på Korp- eller Karp-ikonen kommer du direkt till gränssnittet där du kan utforska resursen.
Resurs Antal tokens Språk Åtkomst
1734 års förarbeten
Material från lagkommissionen till 1734 års lag
1 603 126 svenska
1734 års lag
Materialet utgörs av balkarna i själva lagtexten, förordet samt domarreglerna. Materialet är inskrivet för hand och korrekturläst, men en del fel finns fortfarande kvar.
98 120 svenska
8 Sidor
Nyhetsartiklar från 8 SIDOR.
4 998 634 svenska
Af Soomaali 1993-94
9 247 somali
Af-Soomaali 2016 Somaliland
51 236 somali
Aftonbladet 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
29 870 739 svenska
Akademiska texter: Humaniora
En korpus med akademiska texter
14 454 573 svenska
Akademiska texter: Samhällsvetenskap
En korpus med akademiska texter
10 855 954 svenska
Åkerbruk
Handböcker om åkerbruk: "Engelska Åker-Mannen" och "En Grundelig Kundskap Om Swenska Åkerbruket"
90 767 svenska
Samling
Äldre finlandssvenska
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
svenska
Äldre finlandssvenska: Åbo Tidning 1883–1903
Tidning som utkom i Åbo 1882–1906
61 917 svenska
Äldre finlandssvenska: Åland 1891–1911
Grundades 1891 av Julius Sundblom. Utkommer på Åland.
38 288 svenska
Äldre finlandssvenska: Argus 1907–1911
Tidskrift för kulturella och samhälleliga frågor. Utkommer sedan 1907.
128 856 svenska
Äldre finlandssvenska: Astra 1920–1959
Tidskrift med kvinnoperspektiv
193 687 svenska
Äldre finlandssvenska: Ateneum 1898–1899
Illustrerad tidskrift för literatur, konst och spörsmål af allmänt intresse
128 856 svenska
Äldre finlandssvenska: Ateneum 1900–1903
Illustrerad tidskrift för literatur, konst och spörsmål af allmänt intresse
76 934 svenska
Äldre finlandssvenska: Björneborgs Tidning 1897–1907
Tidning som utkom i Björneborg mellan åren 1860 och 1965, med vissa avbrott
34 057 svenska
Äldre finlandssvenska: Borgåbladet 1885
Tidning som utkommer i Borgå
3 020 svenska
Äldre finlandssvenska: Brev 1700-tal
Privatkorrespondens, dagböcker, resejournaler och andra icke skönlitterära texter såsom meddelanden och uppsatser
77 616 svenska
Äldre finlandssvenska: Brev 1800–1849
Privatkorrespondens, dagböcker, resejournaler och andra icke skönlitterära texter såsom meddelanden och uppsatser
64 990 svenska
Äldre finlandssvenska: Brev 1850–1899
Privatkorrespondens, dagböcker, resejournaler och andra icke skönlitterära texter såsom meddelanden och uppsatser
97 632 svenska
Äldre finlandssvenska: Brev 1900–1959
Privatkorrespondens, dagböcker, resejournaler och andra icke skönlitterära texter såsom meddelanden och uppsatser
79 050 svenska
Äldre finlandssvenska: Dagböcker 1700-tal
Privatkorrespondens, dagböcker, resejournaler och andra icke skönlitterära texter såsom meddelanden och uppsatser
163 936 svenska
Äldre finlandssvenska: Dagböcker 1800–1849
Privatkorrespondens, dagböcker, resejournaler och andra icke skönlitterära texter såsom meddelanden och uppsatser
122 558 svenska
Äldre finlandssvenska: Euterpe 1900–1905
Euterpe var en litterär, konstnärlig och samhällskritisk kulturtidskrift som utkom 1900–1905. Föregångare till Argus.
102 927 svenska
Äldre finlandssvenska: Filosofia.fi 1850–1899
Tidskriftstexter från webbsidan filosofia.fi
77 491 svenska
Äldre finlandssvenska: Filosofia.fi 1900–1959
Tidskriftstexter från webbsidan filosofia.fi
80 704 svenska
Äldre finlandssvenska: Finsk Tidskrift 1878–1899
Tidskrift som grundades 1875. Utkom med sitt första nummer 1876. Nordens äldsta fortsättningsvis utkommande tidskrift.
238 712 svenska
Äldre finlandssvenska: Finsk Tidskrift 1900–1912
Tidskrift som grundades 1875. Utkom med sitt första nummer 1876. Nordens äldsta fortsättningsvis utkommande tidskrift.
167 814 svenska
Äldre finlandssvenska: Frågebrevsvar 1900–1949
Privatkorrespondens, dagböcker, resejournaler och andra icke skönlitterära texter såsom meddelanden och uppsatser
47 922 svenska
Äldre finlandssvenska: Fredrikshamns Tidning 1888–1908
Tidning som utkom i Fredrikshamn 1884–1910
20 484 svenska
Äldre finlandssvenska: Helsingfors Dagblad 1866–1886
Liberal tidning som utkom i Helsingfors 1862–1889
65 278 svenska
Äldre finlandssvenska: Hufvudstadsbladet 1893–1903
Tidning som grundades av August Schauman år 1864
55 094 svenska
Äldre finlandssvenska: Husmodern 1903–1912
Utgavs av föreningen Martha 1903–1958. Bytte sedan namn till först Marthabladet och senare Martha (1999–).
94 972 svenska
Äldre finlandssvenska: Landtmannen 1877–1879
Notisblad för Finlands jordbruk och dess binäringar
52 141 svenska
Äldre finlandssvenska: Litterär tidskrift utgifven i Helsingfors
Litterär tidskrift med blandat innehåll
76 058 svenska
Äldre finlandssvenska: Protokoll vid lantdagen i Borgå år 1809
Protokoll vid lantdagen i Borga
472 093 svenska
Äldre finlandssvenska: Sakprosa 1700–1749
Samling av facklitteratur, reseskildringar, resebroschyrer och dissertationer m.m.
84 220 svenska
Äldre finlandssvenska: Sakprosa 1750–1799
Samling av facklitteratur, reseskildringar, resebroschyrer och dissertationer m.m.
227 742 svenska
Äldre finlandssvenska: Sakprosa 1800–1849
Samling av facklitteratur, reseskildringar, resebroschyrer och dissertationer m.m.
638 412 svenska
Äldre finlandssvenska: Sakprosa 1850–1899
Samling av facklitteratur, reseskildringar, resebroschyrer och dissertationer m.m.
479 623 svenska
Äldre finlandssvenska: Sakprosa 1900–1959
Samling av facklitteratur, reseskildringar, resebroschyrer och dissertationer m.m.
346 718 svenska
Äldre finlandssvenska: Skönlitteratur 1800–1849
Material ur skönlitterära verk publicerade under 1800–1849
219 475 svenska
Äldre finlandssvenska: Skönlitteratur 1850–1899
Material ur skönlitterära verk publicerade under 1850–1899
951 456 svenska
Äldre finlandssvenska: Skönlitteratur 1900–1959
Material ur skönlitterära verk publicerade under 1900–1859
793 745 svenska
Äldre finlandssvenska: Spanska Flugan 1839–1841
Spanska Flugan var en polemisk tidskrift, vars redaktör var J.V. Snellman.
41 935 svenska
Äldre finlandssvenska: Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo 1771–1783
Finlands första tidning. Starkt knuten till Aurorasällskapet och Henrik Gabriel Porthan. Utkom i Åbo åren 1771–1778 och 1782–1785.
6 532 svenska
Äldre finlandssvenska: Typografiskt minnesblad 1891
Utkom 1642–1892
10 234 svenska
Äldre finlandssvenska: Typograftidning 1889–1890
Tidskrift ”utgifven af typografernes förening i Helsingfors”
63 394 svenska
Äldre finlandssvenska: Uleåborgs Tidning 1877–1887
Tidning som utkom i Uleåborg 1877–1891
13 474 svenska
Äldre finlandssvenska: Wasabladet 1866–1896
Tidning som utkommer i Vasa. Grundad år 1856
69 695 svenska
Äldre finlandssvenska: Wiborgs Tidning 1867–1877
Tidning som utkom i Viborg åren 1864–1881
19 086 svenska
Äldre svenska romaner
En samling med fler än 50 äldre svenska romaner av 14 olika författare
4 347 047 svenska
Ansökningar
Anonymiserade jobbansökningar. Korpusen är skyddad, kontakta Lena Rogström (lena.rogstroem@svenska.gu.se) för mer information och åtkomst.
26 228 svenska
Argumentation sentences 1.0
A translated corpus for classifying sentence stance in relation to a topic.
svenska
Samling
ASPAC
The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
svenska, vitryska, bulgariska, tjeckiska, tyska, lågsorbiska, modern greek (1453-), engelska, spanska, franska, kroatiska, högsorbiska, latin, makedonska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, kele (papua new guinea), slovakiska, slovenska, serbiska, slavomolisano, turkmeniska, ukrainska
ASPAC: svenska
Svenska delen av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
773 703 svenska
ASPAC: svenska-belarusiska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
401 158 svenska, vitryska
ASPAC: svenska-bulgariska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
667 092 svenska, bulgariska
ASPAC: svenska-engelska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
1 516 943 svenska, engelska
ASPAC: svenska-franska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
341 914 svenska, franska
ASPAC: svenska-grekiska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
303 518 modern greek (1453-), svenska
ASPAC: svenska-högsorbiska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
85 146 svenska, högsorbiska
ASPAC: svenska-italienska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
91 166 svenska, italienska
ASPAC: svenska-kroatiska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
992 471 svenska, kroatiska
ASPAC: svenska-latin
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
134 180 svenska, latin
ASPAC: svenska-logsorbiska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
36 551 svenska, lågsorbiska
ASPAC: svenska-makedonska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
602 313 svenska, makedonska
ASPAC: svenska-moliseslaviska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
35 279 slavomolisano, svenska
ASPAC: svenska-nederländska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
1 549 106 svenska, nederländska
ASPAC: svenska-polska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
1 467 390 svenska, polska
ASPAC: svenska-portugisiska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
270 241 svenska, portugisiska
ASPAC: svenska-rumänska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
93 861 svenska, rumänska
ASPAC: svenska-ryska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
1 466 745 svenska, ryska
ASPAC: svenska-serbiska (kyrilliskt)
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
577 094 kele (papua new guinea), svenska
ASPAC: svenska-serbiska (latin)
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
505 216 svenska, serbiska
ASPAC: svenska-slovakiska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
554 510 svenska, slovakiska
ASPAC: svenska-slovenska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
579 527 svenska, slovenska
ASPAC: svenska-spanska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
61 931 svenska, spanska
ASPAC: svenska-tjeckiska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
1 438 880 svenska, tjeckiska
ASPAC: svenska-turkmeniska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
31 397 svenska, turkmeniska
ASPAC: svenska-tyska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
1 580 660 svenska, tyska
ASPAC: svenska-ukrainska
Del av The Amsterdam Slavic Parallel Aligned Corpus
453 836 svenska, ukrainska
ASU
Andraspråkets strukturutveckling
643 949 svenska
August Strindbergs brev
Del av August Strindbergs samlade verk
1 507 958 svenska
August Strindbergs romaner
Del av August Strindbergs samlade verk
4 309 037 svenska
Banco de Datos de Once Novelas Españolas 1951–1971
Korpus med elva spanska romaner. Del av SOL - Spanska Online.
1 248 184 spanska
Banco de Datos de Prensa Española 1977
Texter från två spanska tidningar från 1977. Del av SOL - Spanska Online.
2 166 383 spanska
Bellman
C.M. Bellmans samlade verk
452 030 svenska
Besvarade språkfrågor
Spåkrådets rådgivningsmejl
20 083 415 svenska
Betänkande ang. läroböcker (1882)
Göteborgs universitetsbiblioteks OCR-lästa men ej korrekturlästa digitalisering av ett betänkande från 1882
41 521 svenska
Bibeln 1873
Språkligt uppdaterad version från 1873 av den svenska Bibeln från 1703
811 321 svenska
Bibeln 1917
Officiell svensk översättning av Bibeln från 1917
894 720 svenska
Biblioteksbladet
Projekt Runebergs elektroniska utgåva av de äldsta årgångarna av "Biblioteksbladet: Organ för Sveriges allmänna biblioteksförening", 1916–1940
4 595 593 svenska
Samling
Bloggmix
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
svenska
Bloggmix 1998
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
30 939 svenska
Bloggmix 1999
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
604 019 svenska
Bloggmix 2000
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
188 779 svenska
Bloggmix 2001
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
326 659 svenska
Bloggmix 2002
Material från ett urval av svenska bloggar. Uppdateras regelbundet.
242 723 svenska