Hoppa till huvudinnehåll

Leverabeler

Projektet META-NORDhar som mål att etablera en öppen lingvistisk infrastruktur i de baltiska och nordiska länderna.

Kontakta oss i META-NORD på Språkbanken genom att skicka e-post till meta-nord snabel-a svenska.gu.se .

Språkbanken har sett upp en lokal META-SHARE nod här: http://spraakdata.gu.se/ws/metashare

Och META-NORD gruppans länkade nod finns här: http://metashare21.tilde.lv/

Projekt-partners:
Tilde SIA - Lettland
Københavns Universitet - Danmark
Tartu Ulikool - Estland
Universitetet i Bergen - Norge
Helsingin yliopisto - Finland
Háskóli Íslands - Island
Lietuviu Kalbos Institutas - Litauen

Mer detaljerade huvudmål är:

  1. ...tillhandahålla en nationell beskrivning av språkanvändningen; "språk-smarta" produkter och tjänster, språkteknologi och språkteknologiska resurser; huvudsakliga aktörer; offentliga principer och program; rådande standarder och tillämpningar; nuvarande utvecklingsnivå, huvudsakliga pådrivare och hinder; och utveckla det här på ett enkelt, tydligt och standardiserat sätt.
  2. ...bidra till ett smidigt paneuropeiskt utbyte av digitala resurser genom att samla resurser i de baltiska och nordiska länderna och genom dokumentering, länkning och uppgradering till överenskomna standarder och riktlinjer;
  3. ...samarbeta med andra partnerprojekt, speciellt med CESAR och METANET4U och framför allt META-NET META-NET ;
  4. ..hjälpa till att bygga upp och tillhandahålla breda, icke-kommersiella, samhällsdrivna, sammankopplade resurser, utbyten och underlätta för språkforskare, utvecklare och andra yrkesutövare;
  5. ...mobilisera nationella och regionala krafter, offentliga aktörer och finansiärer genom att göra dem medvetna, organisera möte och andra fokuserade evenemang. Det geografiska fokuset för META-NORD-projektet är de åtta baltiska och nordiska länderna. Detta konsortium representerar åtta underfinansierade språk med ett antal specifika mål:
  6. ...erbjuda expertis till de andra projekten under META-NET där META-NORD-partners har utomordentliga kunskaper såsom: trädbanker/syntaxdatabaser, terminologiresurser, ordnät och finita tillståndstekniker; utveckla och dokumentera metodologier för att bygga språkresurser för underfinansierade språk så effektivt som möjligt, med fokus på halvautomatiska/datorstödda metoder; underlätta tillgänglighet till BLARK-resurser för META-NORD-språken; underlätta kunskapsutbyten mellan CLARIN CLARIN och META-NORD, speciellt när det gäller standarder och IPR-frågor.