Hoppa till huvudinnehåll

META-NORD workshop

"Språket i den digitala tidsåldern"

Workshopen hålls som en del i det europeiska forskarnätverket META-NET:s strategiska arbete med att främja utvecklingen av ett flerspråkigt europeiskt informationssamhälle. Seminariets fokus är på situationen i Sverige och den beskrivning och undersökning som gjorts av META-NET i rapporten ”Svenska i den digitala tidsåldern”. Syftet med seminariet är att skapa en mötesplats för att belysa och diskutera situationen ur olika perspektiv. Seminariet är ett samarrangemang mellan Språkbanken i Göteborg och Språkrådet och möjliggörs genom ekonomiskt stöd från EU-kommissionen till META-NORD-projektet (ICT PSP-programmet, kontrakt 270899).

Tack till alla som hjälpte och alla som deltog i workshopen, som var den 23:e november 2012 i Stockholm.

Programmet finns här.

Presentationerna finnas här.