Hoppa till huvudinnehåll

Fornsvenska textbankens material

Datacitering

Språkbanken Text. Fornsvenska textbankens material [Data set]. Språkbanken Text. https://doi.org/10.23695/pyqj-0s75
Ytterligare sätt att citera datamängden.
En samling fornsvenska texter från Fornsvenska textbanken

Fornsvenska textbanken är ett projekt som Lars-Olof Delsing vid Lunds universitet drivit sedan början av 1990-talet. Där har olika vetenskapliga utgåvor av medeltidstexter, främst Collins och Schlyters Samling af Sweriges gamla lagar (SSGL, 1827–1877) och Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet (SSFS, olika serier sedan 1844), skrivits av eller skannats in och OCR-lästs.

De äldsta digitaliseringarna härstammar från projektet Källtext som bedrevs vid Göteborgs universitet i slutet av 1980-talet, men sedan dess har flera personer vid olika institutioner bidragit till textsamlingen. Texterna är granskade och korrekturlästa i varierande omfattning, varför användare själva uppmanas att ”förvissa sig om att textens kvalitet är hållbar för den typ av undersökning hon/han vill göra”.

Äldre västgötalagen finns även i en utgåva med parallelltexter på fornsvenska och moderniserad svenska samt faksimil av handskriften (red. Per-Axel Wiktorsson), tillgänglig hos Litteraturbanken.

Lagar

Fornsvenska textbanken innehåller flera lagar från början av 1200-talet till mitten av 1400- talet. De flesta av dessa är på fornsvenska, medan skånelagen är på forndanska och gutalagen på forngutniska. Några lagar innehåller också inslag på latin (t.ex. inledningar och rubriker).

Texterna bygger till större delen på del 1–12 av SSGL. Lejonparten av dessa är inskrivna för hand och korrekturlästa varierande antal gånger. Fragment C, D, E, H, M och N av östgötalagen är inskrivna manuellt utifrån Emil Olssons utgåva (SSFS 41). Upplandslagen enligt Codex Holm B 199 och Tillägg till upplandslagen är inskannade utifrån Samuel Hennings utgåva (SSFS 70). Texten har sedan OCR-tolkats och korrekturlästs.

Delkorpusar:

Prosa och verser

Fornsvenska textbanken innehåller såväl religiös som profan prosa samt flera olika verser. Dessa bygger uteslutande på utgåvorna av SSFS. Precis som med lagarna varierar digitaliseringsmetoderna; vissa är inskannade och OCR-lästa, andra inskrivna manuellt. Vissa texter har korrekturlästs, andra inte. Mer detaljerade uppgifter om varje text finns hos Fornsvenska textbanken.

Delkorpusar:

Nysvenska

I Fornsvenska textbanken ingår en avdelning som kallas nysvenska annexet som också överförts till Korp. Där ingår texter yngre än 1526, bl.a. ett par böcker ur Gustav Vasas bibel (1541) och Dalins Then swänska Argus (1732–1734, som även finns i två olika digitala versioner, åtkomliga via Libris). Är man endast intresserad av texter från fornsvensk tid bör man se till att denna delsamling är avmarkerad när man genomför sina sökningar i Fornsvenska textbanken.

Delkorpusar:

Referenser

Delresurser

Typ

  • Korpus
  • Samling

Språk

svenska

Storlek

Resurser: 12

Kontakt

Språkbanken Text
sb-info@svenska.gu.se