Hoppa till huvudinnehåll

Konstruktikon

Svenskt konstruktikon

Svenskt konstruktikon är en fritt tillgänglig konstruktionsdatabas, dvs. en samling beskrivningar av svenska konstruktionsmönster. Vi vill särskilt täcka in konstruktioner som är problematiska ur inlärarsynpunkt och har ambitionen att utveckla metoder för automatisk igenkänning av konstruktioner. Databasen är under utveckling och omfattar endast en delmängd av svenska språkets konstruktioner, men bör redan nu vara en användbar resurs för språkvetenskap, språkutbildning och språkteknologi.

Sök i Konstruktikonet

Mer information finns på projektets paraplysida.

Fil Storlek Modifierad Licens
konstruktikon.xml
lexikon (LMF)
2.03 MB 2021-11-09 CC BY 4.0
attribution

Typ

  • Lexikon

Språk

svenska

Storlek

Ingångar: 441

Kontakt

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se