Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt konstruktikon

Svenskt konstruktikon är en fritt tillgänglig konstruktionsdatabas, dvs. en samling beskrivningar av svenska konstruktionsmönster. Dessa konstruktioner kan vara allt från väldigt generella strukturer till högst specifika uttryckssätt. Vad de alla har gemensamt är att ett visst språkligt uttrycksmönster regelmässigt förknippas med en viss betydelse eller funktion

 Att beskriva språket som ett inventarium av konstruktioner är ett alternativ till den traditionella uppdelningen av språk i dels en grammatik, dels ett lexikon, och en fördel med perspektivet är att man lättare kan hantera strukturer med både grammatiska och lexikala egenskaper.

Denna databas är under utveckling och omfattar endast en delmängd av svenska språkets konstruktioner, men vi hoppas att den redan nu kan fungera som en resurs för språkvetenskap, språkutbildning och språkteknologi.

Ingående forskningsprojekt: Ett svenskt konstruktikon (RJ 2013–2016); Språkliga nätverk, inom och mellan språk (RJ 2022–2025).

Sök i konstruktikonet 

Aktuell konferens: ICCG13 - The 13th International Conference on Construction Grammar, Göteborg 26 - 28 August 2024

Projektlängd

Projektmedlemmar

Projekttyp

  • Forskningsprojekt
  • Forskningsinfrastrukturprojekt
  • Internt finansierat
  • Externt finansierat
  • Nätverk

Paraplyprojekt

Ja