Meny

Post- och Inrikes Tidningar 1790-talet

En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1790-talet; del av Kubhist-korpusen

Sammanfattning

Resurstyp korpus
Språk svenska
Antal token 5,163,345
Antal meningar 272,032