Meny

Post- och Inrikes Tidningar 1800-talet

En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1800-talet; del av Kubhist-korpusen

Sammanfattning

Resurstypkorpus
Språksvenska
Antal token8 349 133
Antal meningar469 141