Meny

Post- och Inrikes Tidningar 1860-talet

En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1860-talet; del av Kubhist-korpusen

Sammanfattning

Resurstyp korpus
Språk svenska
Antal token 30,570,652
Antal meningar 2,031,706