Hoppa till huvudinnehåll

Språkliga nätverk, inom och mellan språk

Projektet ska med hjälp av konstruktionsgrammatik utveckla ett nätverk som (a) beskriver svenska språkliga konstruktioner och (b) länkar dem till konstruktioner i andra språk.

Språk brukar analyseras i nivåer: lexikon för sig, meningsbyggnad för sig osv. En nackdel med det är att samspelet mellan nivåerna ofta glöms bort. Ett exempel är det produktiva mönstret ”i minsta/senaste/dyraste/osv. laget”, som har både lexikala och grammatiska drag och inte riktigt passar in i vare sig ordböcker eller grammatikor. Sådana strukturer är besvärliga för såväl andraspråksinlärning som språkteknologi och översättning. I Google translate översätts t.ex. ”Vi kom dit i senaste laget” felaktigt till ”We arrived there in the last team”.

Konstruktionsgrammatik, däremot, behandlar språket som ett nätverk. Alla språkliga mönster – oavsett nivå – beskrivs som konstruktioner, dvs. konventionaliserade förbindelser av form och innehåll. En konstruktion kan kombinera egenskaper från flera nivåer, vilket främjar beskrivningen av t.ex. ”i ADJEKTIV-aste laget” ovan. På så vis kan vi också fånga samband mellan strukturellt olika konstruktioner i olika språk och bl.a. bidra till bättre maskinöversättningar.

Vi har tidigare utvecklat en konstruktionsdatabas för svenska. Nu ska vi bygga ut databasen till ett mer heltäckande nätverk av konstruktioner och med språktypologiska verktyg koppla ihop konstruktionsnätverk för flera olika språk. Dessa båda delprojekt är tätt integrerade och ömsesidigt samverkande.

Projektlängd

Projektmedlemmar

 • Benjamin Lyngfelt (PI)
  Göteborgs universitet
 • Maia Andreasson
  Göteborgs universitet
 • Kristian Blensenius
  kristian.blensenius@gu.se
 • Linnea Bäckström
  Högskolan i Halmstad
 • Steffen Höder
  Kiel University
 • Peter Ljunglöf
  peter.ljunglof@gu.se
 • Jonatan Uppström
  jonatan.uppstrom@svenska.gu.se

Forskningsområden

 • linguistic typology

Projekttyp

 • Forskningsprojekt
 • Externt finansierat

Paraplyprojekt

Nej

Paraplyprojekt

Svenskt konstruktikon