Meny

Jonatan Uppström

Jobbar främst med Språkbankens lexikala infrastruktur Karp. Intresserar mig för närvarande lite extra för kopplingen mellan strukturerad data och användargränssnitt.

Gillar också att leta efter och fota vanliga och ovanliga fåglar.  

2016

2014

  • Malin Ahlberg, Lars Borin, Dana Dannélls, Markus Forsberg, Maria Toporowska Gronostaj, Karin Friberg Heppin, Richard Johansson, Dimitrios Kokkinakis, Leif-Jöran Olsson, Jonatan Uppström (2014): Swedish FrameNet++ The Beginning of the End and the End of the Beginning, i Proceedings of the Fifth Swedish Language Technology Conference, Uppsala, 13-14 November 2014.
  • Benjamin Lyngfelt, Lars Borin, Linnéa Bäckström, Markus Forsberg, Leif-Jöran Olsson, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Emma Sköldberg, Sofia Tingsell, Jonatan Uppström (2014): Ett svenskt konstruktikon. Grammatik möter lexikon, i Svenskans beskrivning : Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Helsingfors den 15–17 maj 2013, volym 33, sidor 268-279.

2013

  • Malin Ahlberg, Lars Borin, Markus Forsberg, Martin Hammarstedt, Leif-Jöran Olsson, Olof Olsson, Johan Roxendal, Jonatan Uppström (2013): Korp and Karp – a bestiary of language resources: the research infrastructure of Språkbanken, i Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013), May 22–24, 2013, Oslo University, Norway. NEALT Proceedings Series 16, utgåva 16, sidor 429-433.
  • Lars Borin, Markus Forsberg, Leif-Jöran Olsson, Olof Olsson, Jonatan Uppström (2013): The lexical editing system of Karp, i Kosem, I., Kallas, J., Gantar, P., Krek, S., Langemets, M., Tuulik, M. (eds.) 2013. Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper. Proceedings of the eLex 2013 conference, 17-19 October 2013, Tallinn, Estonia, volym 2013, sidor 503-516.
  • Emma Sköldberg, Linnéa Bäckström, Lars Borin, Markus Forsberg, Benjamin Lyngfelt, Leif-Jöran Olsson, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Sofia Tingsell, Jonatan Uppström (2013): Between Grammars and Dictionaries: a Swedish Constructicon, i Kosem, I., Kallas, J., Gantar, P., Krek, S., Langemets, M., Tuulik, M. (eds.) 2013. Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper. Proceedings of the eLex 2013 conference, 17-19 October 2013, Tallinn, Estonia. Ljubljana/Tallinn: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies/Eesti Keele Instituut, sidor 310-327.

2012

  • Lars Borin, Markus Forsberg, Leif-Jöran Olsson, Jonatan Uppström (2012): The open lexical infrastructure of Språkbanken, i Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation : May 23-25, 2012 / eds. Nicoletta Calzolari, sidor 3598-3602.
Visa alla publikationer som BibTeX
Jonatan Uppström
Forskningsingenjör

E-post

jonatan.uppstrom@svenska.gu.se

Telefon

  • +46 (0)31 786 4529