Meny

MOLTO - Multilingual Online Translation

Projektbeskrivning

MOLTO projektets mål är att utveckla en uppsättning verktyg för att översätta texter mellan alla de 23 officiella språken inom EU i realtid med hög kvalitet. Den grammatiken som används i MOLTO är GF (Grammatical Framework), en grammatik formalism där flera språk är kopplade genom en gemensam abstrakt syntax.

Vårt bidrag till MOLTO projektet (WP8) är att bygga en ontologi-baserad applikation för att generera sammanhängande beskrivningar av museiföremål.

    Läs mer om projektet på MOLTO projektsidan

    Instituter/organisationer

    De universitet och företagen som finns med i projektet är: