Meny

Svenska Akademiens samtidsordböcker

Inom ramarna för projektet förvaltas och vidareutvecklas den lexikaliska databas som ligger till grund för Svenska Akademiens båda samtidsordböcker Svensk ordlista utgiven av Svenska Akademien (SAOL) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO). Arbetet sker på uppdrag av Svenska Akademien.

De båda verken presenteras utförligt på SAOL:s och SO:s respektive webbsida.

Tillsammans med Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är SAOL och SO bland annat tillgängliga på Svenska Akademiens ordboksportal svenska.se.