Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Akademiens samtidsordböcker

Inom ramarna för projektet förvaltas och vidareutvecklas Svenska Akademiens lexikala databas (Salex). Vidare bedrivs arbete med Svenska Akademiens båda samtidsordböcker Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO). Arbetet sker på uppdrag av och i samarbete med Svenska Akademien.

De båda verken presenteras utförligt på SAOL:s och SO:s respektive webbsida.

Tillsammans med Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är SAOL och SO bland annat tillgängliga på Svenska Akademiens ordboksportal svenska.se.

Projektlängd

Projektmedlemmar

Projekttyp

  • Externt finansierat

Paraplyprojekt

Nej